Obdobie: 21.03.2007-21.03.2007
Vyťaženosť serveru
Typ premávkyPožiadavkyBajtySekundyBajty/PožiadavkySekundy/Požiadavky
PRIEMERMAXIMUMPRIEMERMAXIMUM
Obslúžená3271 864 4242565 7021 6180,78390,0310
Odoprený proxy prístup (ACL)45 37701 3441 6180,01680,0310
Načítaná190009009000,00100,0010
Aktuálna3221 858 1472565 771167 1950,795837,1460
KódPožiadavkyBajtySekundy
200RFC2616: OK3111 830 557251
302RFC2616: Found31 2892
303RFC2616: See Other22 6551
403RFC2616: Forbidden55 7310
404RFC2616: Not Found624 1922

Vygenerované s Free-SA 1.2.0